Fasaderehabilitering

Ta kontakt idag!

Ved behandling av fasader på både boliger og bygårder er det i dag forskjellige behandlinger som må utføres i forhold til klima, tidligere behandlinger og type underlag. I Malermester Malerstuen har vi den nødvendige kunnskapen om tilgjengelige metodikker og produkter for å kunne finne den beste løsningen for ditt bygg.

Antikvarisk maling

Dersom du har et eldre bygg, kan du stole på at våre håndverkere utfører rehabilitering med et formål om å tilbakeføre bygget til sitt opprinnelige utgangspunkt så langt det lar seg gjøre.

I Malermester Malerstuen har vi spesielt god erfaring med antikvarisk maling. Vi vet hvordan vi skal bevare, gjenopprette eller rekonstruere både historiske og ikke historiske bygninger, interiører eller objekter til deres opprinnelige tilstand. Ved hvert oppdrag stiller vi med teknisk ekspertise fra vår malingsleverandør. Dette for å få kvalitetssikring i alle ledd, med dertil garantier.

Med over 20 års erfaring innen malerfaget, kan du stole på at vi vet hvordan vi best skal bevare ditt bygg.

Våre tjenester 

  • Maling av tak og vegger 
  • Helsparkling 
  • Maling av vinduer og dører 
  • Maling av listverk 
  • Gulvmaling 
  • Sliping og lakking av parkett og tregulv 
  • Maling av trappeoppganger 
  • Oppussing av sameier og borettslag