Fasade Rehabilitering

Ta kontakt idag!

Ved behandling av fasader både på boliger og bygårder er det i dag forskjellige behandlinger som må utføres i forhold til klima, tidligere behandlinger og type underlag. Ved hvert oppdrag stiller vi med teknisk ekspertise fra vår malingsleverandør. Dette for å få kvalitetssikring i alle ledd, med dertil garantier. Skulle det være spesielle krav i forbindelse med vernede bygg eller lignende har vi både kompetanse og erfaring til å løse den type arbeid.